KOMUNIKAT INFORMACYJNY WORLD ART DESIGN

DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Naszym odbiorcom zapewniamy pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. World Art Design w pełni dostosowało się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Administratorem strony oraz administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest World Art Design siedzibą w Gdańsku, ul. Niepołomicka 49/40, 80-180 Gdańsku, NIP 5832573708, REGON 191803452,

Korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że pozostaną one poufne, a my zapewnimy im bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom ( odbiorcom w rozumieniu art. 4. pkt 9. RODO ) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonywania świadczonych przez nas usług lub na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Korzystamy z plików cookies, abyście mogli Państwo w sposób komfortowy korzystać z naszej strony. W firmie World Art Design nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje właściciel.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
– usunięcia ( prawo do bycia zapomnianym ) lub ograniczenia przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych określonym celu jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 –21 RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skorzystać z naszych usług lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych ( RODO ). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego przez nasz system teleinformatyczny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony;
– poprawy szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony;
– ulepszenia funkcji dostępnych na naszej stronie;
– korzystania z narzędzi marketingowych;
– korzystania z narzędzi analitycznych;
– zapewnienia funkcji społecznościowych.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy jedynie wówczas, gdy wyrazicie na to Państwo zgodę.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy link prowadzący do innych, nie administrowanych przez nas stron internetowych, to nie odpowiadamy za ich zawartość, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na te strony, czynicie to Państwo na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski oraz sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@worldartdesign.pl